menu’s

Prijs voor de lunch €24 per persoon.
Andere menu’s van €41 (maandmenu) tot €47 (suggestiemenu).

Er kunnen tafels gereserveerd worden tot 8 personen.
Grotere tafels zijn enkel mogelijk na afspraak.
Gelieve mij het maandmenu via mail toe te sturen
Nieuw e-mailadres: restaurantderietgaard@gmail.com

Je vindt de menu's ook op onze facebookpagina.